Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.07.2006 13:54

Uchwała Nr XLII/383/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zm) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w wysokości 890 zł.
                                                  
§ 2
Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 10,00zł.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXII/ 168 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.
Data publikacji: 31.07.2006 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski