Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 13:13

Uchwała Nr XLIV/416/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości położonej Komorowie przy ul. Turkusowej 5/1.
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami), oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umowy dzierżawy Nr 54/2004 nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 1 o pow. 247,8 m2 w budynku położonym w Komorowie przy ul. Turkusowej nr 5 na działce ew. nr 984/4, Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska – ZDROWIE” Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21 na czas określony do dnia 31.12.2010r.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Rada Gminy Michałowice