Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 15:02

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.

zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W § 2 uchwały Nr II/4//2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami skreśla się pkt 3 w brzmieniu „Krzysztof Grabka”.
 
§ 2.
Powołuje się na członka Komisji Budżetu i Finansów radną Annę Kamińską.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.08.2007 15:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta