Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.03.2008 11:35

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………… 2008 roku
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznaje za bezzasadną skargę na działanie Wójta Gminy Michałowice – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.03.2008 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta