Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.12.2010 09:28

Uchwała Nr II/2/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Michałowice

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Michałowice zostali wybrani:

1. Zacny Paweł
2. Zalewska Aurelia
 
§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 22.12.2010 09:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta