Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.12.2010 12:19

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i 11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice -  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się liczbę członków Komisji Budżetu i Finansów na  7  osób.

 
§ 2.

Na członków Komisji Budżetu i Finansów powołuje się następujących radnych:

  1. Hanc Eugeniusz
  2. Kamińska Anna
  3. Kordys Paweł
  4. Krzyżanowski Michał
  5. Olak-Popko Anna
  6. Walendowski Sławomir
  7. Zawadzka Elżbieta
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 22.12.2010 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta