Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.12.2010 12:21

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i 11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się liczbę członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na  9  osób.

 
§ 2.

Na członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powołuje się następujących radnych:

  1. Borzymowska Ewa
  2. Chruściak Tadeusz
  3. Hanc Eugeniusz
  4. Herner Wojciech
  5. Krzyżanowski Michał
  6. Majtyka Przemysław
  7. Rajski Paweł
  8. Zacny Paweł
  9. Zalewska Aurelia
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 22.12.2010 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta