Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.12.2010 12:32

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010

w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

Na podstawie art. 21 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i 11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice -  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się liczbę członków doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na  

3 osoby.
 
§ 2.

Na członków doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego powołuje się   następujących radnych:

  1. Chruściak Tadeusz
  2. Hanc Eugeniusz
  3. Olak-Popko Anna
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 22.12.2010 12:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta