Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.06.2018 14:46

Projekty uchwał wnoszone na XXXIII sesję Rady Gminy

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Klub Świetliki”
Projekt 1 Data publikacji: 12.06.2018 15:05, data modyfikacji: 12.06.2018 15:05

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022.

Projekt 2 Data publikacji: 12.06.2018 14:46, data modyfikacji: 12.06.2018 15:05

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
Projekt 3 Data publikacji: 12.06.2018 14:46, data modyfikacji: 12.06.2018 15:05

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Projekt 4 Data publikacji: 12.06.2018 14:46, data modyfikacji: 12.06.2018 15:05

Projekt uchwały

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
Projekt 5 Data publikacji: 12.06.2018 14:46, data modyfikacji: 12.06.2018 15:05

Projekt uchwały

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice
Projekt 6 Data publikacji: 12.06.2018 14:46, data modyfikacji: 12.06.2018 15:05
Data publikacji: 12.06.2018 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2018 15:05
Wyświetleń: 56
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż