Urząd Gminy Michałowice
06.07.2022 09:07

Dyskusja publiczna – Uchwała krajobrazowa

W związku z wyłożeniem do wglądu publicznego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w dniu 14 lipca 2022 r. w Sali Multimedialnej Urzędu Gminy (pok. nr 10 na parterze) o godz. 16:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały

Projekt uchwały dostępny jest w dniach od 6 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. w (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze) od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 – 1530, w piątki w godzinach 900 – 1330 oraz formie cyfrowej pod linkiem:

https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci/wylozenie-do-wgladu-publicznego-uchwala-krajobrazowa,p1031369860

 

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można składać do Wójta Gminy Michałowice w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Uwagi mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Data publikacji: 06.07.2022 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2022 11:02
Wyświetleń: 40
Autor: Piotr Pytkowski
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż