Urząd Gminy Michałowice
05.07.2022 14:22

Wyłożenie do wglądu publicznego – Uchwała krajobrazowa

Wykłada się do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

W związku z uchwałą Rady Gminy Michałowice nr X/116/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, wykłada się do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Projekt uchwały dostępny jest w dniach od 6 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. w (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze) od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 – 1530, w piątki w godzinach 900 – 1330 oraz jest załączony poniżej w formie pliku cyfrowego do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze) - początek o godz. 1600.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można składać do Wójta Gminy Michałowice w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Uwagi mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Załączniki

Data publikacji: 05.07.2022 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2022 08:49
Wyświetleń: 77
Autor: Piotr Pytkowski
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż