Urząd Gminy Michałowice
26.05.2022 15:13

OBWIESZCZENIE UA.6733.2.2022

W dniu 24 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022/L zmieniająca decyzję Wójta Gminy Michałowice nr 22/2020/L z 30 października 2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przewodu wodociągowego w ulicy Ireny (na wysokości skrzyżowania z ulicą Ryszarda) na części działki nr ewid. 1084 w obrębie geodezyjnym Komorów Osiedle na terenie gminy Michałowice w nazwie inwestycji.

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji reprezentowanego przez Pana Daniela Klonowskiego Miejskie w dniu 24 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022/L zmieniająca decyzję Wójta Gminy Michałowice nr 22/2020/L z 30 października 2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przewodu wodociągowego w ulicy Ireny (na wysokości skrzyżowania z ulicą Ryszarda) na części działki nr ewid. 1084 w obrębie geodezyjnym Komorów Osiedle na terenie gminy Michałowice w nazwie inwestycji w ten sposób, że określona w decyzji nazwa inwestycji: „przebudowa przewodu wodociągowego” zmienia się na „budowa przewodu wodociągowego”.

Załączniki

Data publikacji: 26.05.2022 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2022 15:13
Wyświetleń: 8
Autor: Jadwiga Brzyska
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż