Urząd Gminy Michałowice
06.09.2018 14:46

PETYCJA WIELOKROTNA

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O WYCOFANIE WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE W DNIU 23 GRUDNIA 2016 R. O ZGODĘ NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA CELE NIELEŚNE, STANOWIĄCE DZIAŁKI LEŚNE NALEŻĄCE DO OSÓB PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRANICA, GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

Do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 612 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 07.08. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 6 listopada 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

(Stanowisko Wójta i Rady Gminy)

 

 

Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice w sprawie petycji przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” podjęte 30 sierpnia 2018 r. na XXXV sesji Rady Gminy Michałowice nie jest odpowiedzią na petycję w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Jest ono jedynie reakcją na działania Towarzystwa Komorowianie polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w kwestii prywatnego lasu w Granicy.   

Załączniki

Data publikacji: 06.09.2018 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2018 15:11
Wyświetleń: 169
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski