Urząd Gminy Michałowice
566

Audytor Wewnętrzny - AW

Audytor Wewnętrzny

Zakres obowiązków Audytora Wewnętrznego

  1. przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z Wójtem planu audytu wewnętrznego na rok następny 
  2. przygotowanie programu zadania audytowego,
  3. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
  4. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur, 
  5. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  6. sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego,
  7. prowadzenia systematycznej oceny kontroli zarządczej.
Data publikacji: 31.05.2014 19:54
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 12:49
Wyświetleń: 566
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż