Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
726

Audytor Wewnętrzny - AW

Audytor Wewnętrzny

Zakres obowiązków Audytora Wewnętrznego

 1. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
  1. przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z Wójtem planu audytu wewnętrznego na rok następny,
  2. przygotowanie programu zadania audytowego,
  3. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
  4. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur,
  5. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  6. sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego,
  7. prowadzenia systematycznej oceny kontroli zarządczej,
  8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom.
Data publikacji: 31.05.2014 19:54
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 17:28
Wyświetleń: 726
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż