Urząd Gminy Michałowice
300

Biuro Rady Gminy - RG

Biuro Rady Gminy

tel: (22) 350-91-70
rada@michalowice.pl
piętro II pok. 202

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Kierownik: Urszula Bejda

 


 

Zakres obowiązków Biura Rady Gminy

  1. prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  2. gromadzenie przygotowanych materiałów związanych z porządkiem obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz ich przekazywanie, po podpisaniu projektu porządku obrad, radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli,
  3. prowadzenie rejestrów uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji podejmowanych przez Radę,
  4. prowadzenie rejestru interpelacji radnych,
  5. przekazywanie za pośrednictwem kancelarii korespondencji do i od Rady i jej Komisji,
  6. protokołowanie obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy,
  7. wysyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz do publikacji,
  8. przekazywanie do publikacji na strony internetowe gminy protokołów z sesji Rady, zawiadomień o sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji Rady,
  9. prowadzenie zbioru oryginałów protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji,
  10. obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2016 14:29
Wyświetleń: 300
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta