Urząd Gminy Michałowice
607

Biuro Rady Gminy - RG

Biuro Rady Gminy

tel: (22) 350-91-70
rada@michalowice.pl
piętro I pok. 104

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Urszula Bejda

 


 

Zakres obowiązków Biura Rady Gminy

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 2. gromadzenie przygotowanych materiałów związanych z porządkiem obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz ich przekazywanie, po podpisaniu projektu porządku obrad, radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli,
 3. prowadzenie rejestrów uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji  podejmowanych przez Radę, 
 4. prowadzenie rejestru interpelacji radnych,
 5. przekazywanie za pośrednictwem kancelarii korespondencji do i od Rady i jej Komisji,
 6. protokołowanie obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy,
 7. wysyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz do publikacji,
 8. przekazywanie do publikacji na strony internetowe gminy protokołów z sesji Rady, zawiadomień o  sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji Rady,
 9. prowadzenie zbioru oryginałów protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji,
 10. obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady,
 11. prowadzenie rejestru skarg i  wniosków wpływających do Rady Gminy. 
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 15:27
Wyświetleń: 607
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż