Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
648

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IN

 


 

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. organizowanie i nadzór nad przedsięwzięciami zapewniającymi ochronę informacji niejawnych w Urzędzie, w tym ich ochrony fizycznej,
  2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  3. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  4. wykonywanie czynności określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych związanych z dopuszczeniem wytypowanych pracowników Urzędu do pracy na zajmowanym stanowisku, albo wykonywanie prac zleconych związanych z dostępem do informacji niejawnych,
  5. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  6. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Data publikacji: 18.01.2007
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2022 20:32
Wyświetleń: 648
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk