Urząd Gminy Michałowice
539

Pion Informacji Niejawnych - IN

Pion Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Magdalena Zielińska


 

Zakres obowiązków Pionu Informacji Niejawnych

  1. organizowanie i nadzór nad przedsięwzięciami zapewniającymi ochronę informacji niejawnych w urzędzie gminy, w tym ich ochrony fizycznej, 
  2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  3. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  4. wykonywanie czynności określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych związanych z dopuszczeniem wytypowanych pracowników urzędu do pracy na zajmowanym stanowisku, albo wykonywanie prac zleconych związanych z dostępem do informacji niejawnych, 
  5. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  6. szkolenie pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych.”. 
Data publikacji: 18.01.2007
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 12:51
Wyświetleń: 539
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż