Urząd Gminy Michałowice
3295

Referat Budżetu i Finansów - BF

Referat Budżetu i Finansów

tel: (22) 350-91-49
tel: (22) 350-91-53
piętro I pok. 114 i 115

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Joanna Strzelecka


 

Zakres zadań Referatu Budżetu i Finansów

 1. Obsługa finansowa i księgowa urzędu w tym prowadzenie księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie kontroli obiegu dokumentów finansowo księgowych,
 3. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektów współfinasowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
 4. prowadzenie ewidencji syntetycznej mienia Gminy, 
 5. rozliczanie wyników inwentaryzacji,
 6. przeprowadzanie kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 7. opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych oraz zmian w tym zakresie,
 8. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu w tym prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 9. współdziałanie z Referatami Geodezji i Rolnictwa oraz Referatem Planowania Przestrzennego w wykonywaniu przez nie zadań związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń podatku VAT,
 11. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z działalności finansowej i budżetowej Gminy w tym sprawozdań z realizacji funduszu sołeckiego,
 12. opracowywanie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 13. prowadzenie spraw związanych z finansową obsługą inwestycji realizowanych przez Gminę,
 14. obsługa bankowa budżetu Gminy,
 15. współpraca z komórkami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu Gminy,
 16. przygotowywanie, na wniosek zainteresowanych, zaświadczeń o stanie majątkowym,
 17. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
 18. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na umowę zleceni i o dzieło,
 19. rozlicznie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 20. współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 16:46
Wyświetleń: 3295
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż