Urząd Gminy Michałowice
1038

Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych - ZP

Referat Zamówień Publicznych

tel/fax: (22) 350-91-91 wewn. 14
piętro II pok.201

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych: Karolina Borecka


Zakres obowiązków Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych

  1. prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
  2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
  3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
  5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  6. gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu
  7. nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy
  8. archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Urzędzie
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016 16:40
Wyświetleń: 1038
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż