Urząd Gminy Michałowice
1561

Referat Zamówień Publicznych - ZP

Referat Zamówień Publicznych

tel/fax: (22) 350-91-91 wewn. 14
piętro II pok.204

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych: Tomasz Łoziński


Zakres zadań Referatu do spraw Zamówień Publicznych

  1. prowadzenie spraw zamówień publicznych Gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
  2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
  3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie  dokumentów  niezbędnych  do  prac  komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
  5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  6. gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu,
  7. archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Urzędzie. 
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 12:06
Wyświetleń: 1561
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż