Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1889

Referat Zamówień Publicznych - ZP

Referat Zamówień Publicznych

tel/fax: (22) 350-91-91 wewn. 14
piętro II pok.204

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych: Kinga Niedźwiecka


Zakres zadań Referatu do spraw Zamówień Publicznych

 1. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw zamówień publicznych Gminy pod względem procedury określonej właściwymi

  przepisami prawa,

  1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
  2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno-kancelaryjne prac komisji przetargowej,
  4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  5. gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień

  publicznych,

  1. archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Urzędzie,
  2. przygotowywanie sprawozdań z zakresu udzielanych zamówień publicznych.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 17:07
Wyświetleń: 1889
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż