Urząd Gminy Michałowice
6716

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

tel: (22) 350-91-91 wewn. 4, 5, 8
piętro I pok. 104,105,107

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Awarie wodno-kanalizacyjne:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 4
piętro I pok. 104

 

Umowy wodno-kanalizacyjne, odczyt liczników:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 5
piętro I pok. 105

 

Utrzymanie dróg i urządzenia drogowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 8
piętro I pok. 107

 

Kierownik Referatu: Andrzej Łuszczyński


Zakres obowiązków Referat Gospodarki Komunalnej

Należy prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej oraz gospodarka mieszkaniowa, w szczególności:

 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg, oświetlenia, wodociągów i kanalizacji,
 2. przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg, oświetlenia, wodociągów, kanalizacji,
 3. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 4. przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 5. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 6.  prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 7.  sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne oraz przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia,
 8. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 9. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 10. prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie zgłoszeń na budowę przyłączy wodociągowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
 12. prowadzenie w wersji elektronicznej ewidencji dróg,
 13. prowadzenie spraw związanych z określaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 14. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zastępczych,
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 17. prowadzenie spraw związanych z określaniem stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 18. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg gminnych,
 19. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 11:55
Wyświetleń: 6716
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż