Urząd Gminy Michałowice
5322

Referat Inwestycji i Remontów - IR

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 304 lub 330
pietro II pok. 201, 202, 203

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu: Iwona Popowicz

 

 


Zakres zadań Referatu Inwestycji i Remontów

Należy prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie zabudowy kubaturowej i zagospodarowania terenu przy tych obiektach, w szczególności:

 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 3. przygotowywanie dokumentacji do konkursów, przetargów i zleceń na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 4. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 5. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 6. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne oraz przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia,
 7. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 8. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 9. gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów,
 10. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji
  i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 11. współdziałanie z eksploatatorami urządzeń technicznych,
 12. opracowanie projektów programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych
  i prognostycznych,
 13. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 14. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem remontów należących do gminy lokali
  i obiektów mieszkalnych, użytkowych, świetlic oraz innych budynków gminnych,
 15. nadzór i kontrola eksploatacji należących do Gminy obiektów oświatowych, bibliotek
  i innych jednostek organizacyjnych gminy. 
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021 12:03
Wyświetleń: 5322
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż