Urząd Gminy Michałowice
3055

Referat Inwestycji i Remontów - IR

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 7
pietro II pok. 204, 205, 206

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Kierownik Referatu: Józef Kawiorski

 


Zakres obowiązków Referatu Inwestycji i Remontów

 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 3. przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 4. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 5. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 6. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne i przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia,
 7. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 8. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 9. prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie zgłoszeń na budowę przyłączy wodociągowych,
 11. gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej,
 12. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 13. współdziałanie z eksploatatorami urządzeń technicznych,
 14. opracowanie projektów programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2016 14:33
Wyświetleń: 3055
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki