Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice
918

Referat Kultury i Spraw Społecznych - KS

Referat Kultury i Spraw Społecznych

tel: (22) 350-91-91 wewn. 16
piętro I pok.110

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Kierownik: Roman Żuchowski


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kultury i Spraw Społecznych

 1. współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
 2. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez organizacje pożytku publicznego,
 3. z zakresu spraw kultury i sportu:
  1. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
  2. przygotowywanie rocznych planów działalności kulturalnej oraz sprawozdań z ich realizacji,
  3. prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
  5. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
  6. współpraca z kołami emerytów i rencistów,
  7. promowanie twórczości ludowej,
 4. z zakresu spraw ochrony zdrowia:
  1. organizacja masowych badań kontrolnych dla mieszkańców gminy,
  2. propagowanie zdrowego trybu życia,
  3. edukacja w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
  4. współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie Gminy,
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2014 19:54
Wyświetleń: 918
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski