Urząd Gminy Michałowice
1646

Referat Kultury i Spraw Społecznych - KS

Referat Kultury i Spraw Społecznych

tel: (22) 350-91-91 wewn. 16
parter pok. 5, 6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Roman Żuchowski


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kultury i Spraw Społecznych

 1. współpraca z organizacjami pożytku publicznego, 
 2. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez organizacje pożytku publicznego,
 3. z zakresu spraw kultury i sportu:
  1. prowadzenie rejestru instytucji kultury, 
  2. przygotowywanie rocznych planów działalności kulturalnej oraz sprawozdań z ich realizacji, 
  3. prowadzenie spraw z  zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
  5. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
  6. współpraca z  kołami emerytów i rencistów,
  7. promowanie twórczości ludowej, 
 4. z zakresu spraw ochrony zdrowia:
  1. organizacja masowych badań kontrolnych dla mieszkańców gminy,
  2. propagowanie zdrowego trybu życia,
  3. edukacja w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
  4. współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie Gminy.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 15:33
Wyświetleń: 1646
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż