Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1839

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

piętro I

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Rafał Raczyński

Podatki:

Tel: (22) 350-91-91 wew. 6

Pokój 112 - Tel. (22) 350-91-45
Pokój 113 – Tel. (22) 350-91-47, (22) 350-91-48

Opłaty za wodę i ścieki (pokój 105):

Tel: (22) 350-91-91 wew. 5

Tel. (22) 350-91-30, Tel. (22) 350-91-35, Tel. (22) 350-93-26

Opłaty za zajęcie pasa i dzierżawę dróg wewnętrznych (pokój 106):

Tel. (22) 350-93-25

Opłaty za odpady komunalne (pokój 106):

Tel. (22) 350-91-51, (22) 350-93-25


Zakres zadań Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 1. Do zadań Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
 3. prowadzenie spraw z związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami terminów płatności podatków oraz opłat należnych Gminie, a pobieranych przez urzędy skarbowe oraz wszelkich innych należności Gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 5. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej należności podatkowych i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją wszelkich wierzytelności gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
 7. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wraz z egzekucją tych należności oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,
 9. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz za dzierżawę gruntów dróg wewnętrznych wraz z egzekucją należności z tego tytułu oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,
 10. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie wymiany wodomierzy oraz ich legalizacji.
Data publikacji: 06.07.2020 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022 10:41
Wyświetleń: 1839
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski