Urząd Gminy Michałowice
888

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

tel: (22) 350-91-91 wewn. 6
Pokój 112 - Tel. (22) 350-91-45
Pokój 113 – Tel. (22) 350-91-47, (22) 350-91-48
Pokój 105:
WODA I ŚCIEKI - Tel. (22) 350-91-30,
ZAJĘCIE PASA – Tel. (22) 350-91-35,
ODPADY – Tel. (22) 350-91-51

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Rafał Raczyński


Zakres zadań Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
 3. prowadzenie spraw z związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami  terminów płatności podatków oraz opłat należnych Gminie a pobieranych przez urzędu skarbowe,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 5. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej należności podatkowych
 6. i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności gminy
 8. z wyłączeniem wierzytelności określonych w § 25 pkt 5 oraz § 31 pkt 10,
 9. prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
 10. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. prowadzenie spraw związanych z  rozliczaniem wpłat za dostarczaną wodę
 12. i odprowadzane ścieki wraz z egzekucją tych należności oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,
 13. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz za dzierżawę gruntów dróg wewnętrznych wraz z egzekucją należności z tego tytułu oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,
 14. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie wymiany wodomierzy oraz ich legalizacji.”;
Data publikacji: 06.07.2020 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021 11:31
Wyświetleń: 888
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż