Urząd Gminy Michałowice
1432

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

tel: (22) 350-91-91 wewn. 6
Pokój 112 - Tel. (22) 350-91-45
Pokój 113 – Tel. (22) 350-91-47, (22) 350-91-48
Pokój 105:
WODA I ŚCIEKI - Tel. (22) 350-91-30,
ZAJĘCIE PASA – Tel. (22) 350-91-35,
ODPADY – Tel. (22) 350-91-51

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Rafał Raczyński


Zakres zadań Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 1. Do zadań Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
 3. prowadzenie spraw z związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami terminów płatności podatków oraz opłat należnych Gminie, a pobieranych przez urzędy skarbowe oraz wszelkich innych należności Gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 5. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej należności podatkowych i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją wszelkich wierzytelności gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
 7. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wraz z egzekucją tych należności oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,
 9. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz za dzierżawę gruntów dróg wewnętrznych wraz z egzekucją należności z tego tytułu oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,
 10. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie wymiany wodomierzy oraz ich legalizacji.
Data publikacji: 06.07.2020 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:14
Wyświetleń: 1432
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż