Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:08

POL/39 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych

KARTA USŁUG NR: POL/39
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty:

deklaracja DT-1

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

w ciągu 14 dni od chwili powstania zobowiązania podatkowego


Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 45
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji określającej wysokość podatku od środków transportowych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają : samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, autobusy

Załączniki

Data publikacji: 02.01.2015 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:18
Wyświetleń: 675
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż