Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
387

Referat Rozwoju Gminy - RO

Referat Rozwoju Gminy

tel: (22) 350 91 91 wew. 14
piętro II pok. 204

Czynne:

poniedziałek: 9:00-18:00
wtorek: 8:00-17:00
środa-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy: Tomasz Łoziński


Zakres zadań Referatu Rozwoju Gminy

 1. Do zadań Referatu Rozwoju Gminy należy w szczególności:
  1. przygotowanie strategii rozwoju Gminy i jej aktualizacji,
  2. przygotowanie, koordynacja, aktualizacja dokumentów, strategii, programów i polityk o znaczeniu strategicznym dla Gminy,
  3. opracowywanie zestawień i realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie,
  4. nadzór nad realizacją projektów o znaczeniu strategicznym dla Gminy,
  5. koordynowanie zadań związanych z zakupem energii elektrycznej oraz paliwa gazowego,
  6. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie zapewnienia niezbędnych dostaw wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej wraz z dystrybucją, odprowadzania ścieków z obiektów znajdujących się na terenie Gminy,
  7. koordynacja zadań związanych z transportem lokalnym,
  8. wskazywanie obszarów podnoszenia efektywności energetycznej na terenie Gminy,
  9. analiza usług świadczonych przez Gminę oraz schematów organizacji dostarczania tych usług oraz możliwości doskonalenia świadczenia usług dostarczanych przez jednostki gminne i jednostki zależne,
  10. gromadzenie i analiza danych związanych z realizacja zadań strategicznych,
  11. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu efektywności energetycznej,
  12. propagowanie oraz inicjacja realizacji inwestycji z zakresu OZE oraz współpraca z referatami Gospodarki Komunalnej oraz Inwestycji i Remontów w zakresie ich przygotowania i realizacji,
  13. współpraca z referatami w obszarze informatyzacji Urzędu i Gminy,
  14. koordynacja prac nad raportem o stanie gminy,
  15. przygotowywanie analiz mających znaczenie dla rozwoju i właściwego funkcjonowania Gminy w oparciu o zbierane, zweryfikowane i przetworzone dane lub zlecenie ich opracowania i koordynacja w tym zakresie,
  16. współpraca z referatami w zakresie poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz rozwoju procesów udzielania zamówień publicznych.
Data publikacji: 24.03.2022 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2022 15:51
Wyświetleń: 387
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż