Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
9381

Referat Spraw Obywatelskich - SO

Referat Spraw Obywatelskich

tel: (22) 350-91-91 wewn. 2, 3
parter - sala obsługi interesantów

Czynne:

poniedziałek: 9.15-17.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30

Sprawy meldunkowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 2
parter - sala obsługi interesantów 

Sprawy wydawania dowodów osobistych:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 2
parter - sala obsługi interesantów 

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 3
parter - sala obsługi interesantów

W dniu 28 grudnia 2023

- wnioski o dowód dla dziecka lub podopiecznego będzie można składać tylko do godz. 09:00.

- wnioski o dowód osobisty będzie można składać tylko do godz. 12 00.

 

Kierownik Referatu: Zofia Brzezińska


 

Zakres obowiązków Referatu Spraw Obywatelskich

 1. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należą w szczególności zadania z zakresu:
 1. ewidencji ludności, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
  2. prowadzenie ewidencji ludności,
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  4. prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,
  5. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 2. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 3. prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie:
 1. przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie wznowienie i likwidację działalności gospodarczej do CEIDG,
 2. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i zaszeregowaniem pól biwakowych oraz ewidencją obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie i agroturystyczne,
 2. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 3. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,
 5. poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:18
Wyświetleń: 9381
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż