Urząd Gminy Michałowice
6203

Referat Spraw Obywatelskich - SO

Referat Spraw Obywatelskich

tel: (22) 350-91-91 wewn. 2, 3
parter - sala obsługi interesantów

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sprawy meldunkowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 2
parter - sala obsługi interesantów 

Sprawy wydawania dowodów osobistych:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 2
parter - sala obsługi interesantów 

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 3
parter - sala obsługi interesantów

 

Kierownik Referatu: Zofia Brzezińska


 

Zakres obowiązków Referatu Spraw Obywatelskich

 1. ewidencji ludności, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
  2. prowadzenie ewidencji ludności,
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  4. prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,
  5. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 2. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 3. prowadzenie spraw z zakresu  działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie:
  1. przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie wznowienie i likwidację działalności gospodarczej do CIDG,
  2. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i zaszeregowaniem pól biwakowych oraz ewidencją obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie i agroturystyczne,
 5. prowadzenie spraw związanych  z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 6. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,
 8. poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. 
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021 11:37
Wyświetleń: 6203
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż