Urząd Gminy Michałowice
667

Sekretarz Gminy - S

Sekretarz Gminy - Zofia Idzikiewicz

tel: (22) 350-91-87
piętro II pok. 211

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00,
wtorek-piątek: 8.00-16.00


 

Zakres obowiązków Sekretarza Gminy

 1. opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników z zakresu organizacji działania Urzędu,
 2. ustalanie, w porozumieniu z Wójtem, zakresów działania komórek organizacyjnych,
 3. planowanie i analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu,
 4. organizacja i koordynowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli,
 6. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 8. przeprowadzanie kontroli wykonywania czynności określonych w Instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności terminowości udzielania odpowiedzi na pisma,
 9. prowadzenie rejestru przepisów gminnych,
 10. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 11. przekazywanie komórkom organizacyjnym informacji w zakresie zmiany przepisów prawnych,
 12. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
 13. utrzymywanie kontaktów z samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy,
 14. nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego,
 15. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta.
 16. bezpośredni nadzór nad:
  1. Referatem Spraw Obywatelskich,
  2. Referatem Kultury i Spraw Społecznych,
  3. Stanowiskiem ds. Kadrowo Administracyjnych,
  4. Biurem Rady,
  5. Stanowiskiem ds. Informatyki,
  6. Stanowiskiem ds. Kancelaryjnych,
  7. Stanowiskiem ds. Promocji i Polityki Informacyjnej,
  8. Stanowiskiem ds. Administracyjnych,
  9. Pracownikami obsługi.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2014 19:54
Wyświetleń: 667
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski