Urząd Gminy Michałowice
1135

Sekretarz Gminy - S

Sekretarz Gminy - Anna Fabisiak

tel: (22) 350-91-87
piętro II pok. 211

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków Sekretarza Gminy

 1. opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników z zakresu organizacji działania Urzędu, 
 2. ustalanie, w porozumieniu z Wójtem,  zakresów działania komórek organizacyjnych,
 3. planowanie i analizowanie kosztów funkcjonowania  Urzędu, 
 4. organizacja i koordynowanie  zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli,
 6. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał  Rady i zarządzeń Wójta,
 7. prowadzenie rejestru skarg i  wniosków wpływających do Urzędu, 
 8. przeprowadzanie kontroli wykonywania czynności określonych w Instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności terminowości udzielania odpowiedzi na pisma,
 9. prowadzenie rejestru przepisów gminnych,
 10. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 11. przekazywanie komórkom organizacyjnym informacji w zakresie zmiany przepisów prawnych,
 12. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
 13. utrzymywanie kontaktów  z samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy,
 14. nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego,
 15. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta.
 16. bezpośredni nadzór nad:
  1. Referatem Spraw Obywatelskich,
  2. Referatem Kultury i Spraw Społecznych,
  3. Stanowiskiem ds. Kadrowo Administracyjnych, 
  4. Biurem Rady,
  5. Referatem Informatyki,
  6. Referatem Promocji i Polityki Informacyjnej,
  7. Referatem Organizacyjno-Administracyjnym
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2021 09:41
Wyświetleń: 1135
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki