Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1633

Skarbnik Gminy - B

Skarbnik Gminy - Anna Jankowska

tel: (22) 350-91-53
piętro I pok. 116

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków Skarbnika Gminy

Zakres zadań Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Budżetu:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości Gminy,
 3. opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy,
 4. prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu,
 5. przygotowanie projektu budżetu Gminy i jego  zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu,
 6. prowadzenie       gospodarki      finansowej,     monitorowanie           wykorzystania            środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania,
 7. nadzór nad  sporządzaniem dokumentów  sprawozdawczości budżetowej Gminy,
 8. nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy,
 9. kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 10. czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy,
 11. współpraca z organami finansowymi, podatkowymi  i bankami,
 12. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta,
 13.  sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych
 14. bezpośredni nadzór nad:
  1. Z-cą Skarbnika - Głównym Księgowym Urzędu Gminy,
  2. Referatem Budżetu i Finansów,
  3. Referatem Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji”.;
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 11:53
Wyświetleń: 1633
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki