Urząd Gminy Michałowice
748

Skarbnik Gminy - B

Skarbnik Gminy - Anna Jankowska

tel: (22) 350-91-53
piętro I pok. 116

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00,
wtorek-piątek: 8.00-16.00


 

Zakres obowiązków Skarbnika Gminy

Zakres zadań Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Budżetu:

 

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości Gminy,
 3. opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy,
 4. prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu,
 5. przygotowanie projektu budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania,
 7. nadzór nad sporządzaniem dokumentów sprawozdawczości budżetowej Gminy,
 8. nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy,
 9. kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 10. czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy,
 11. współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankami,
 12. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta,
 13. bezpośredni nadzór nad:
  1. Referatem Budżetu i Finansów
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2014 19:54
Wyświetleń: 748
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski