Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1414

Referat Funduszy Zewnętrznych - FZ

Referat Funduszy Zewnętrznych

tel: (22) 350-91-74
tel: (22) 350-91-18
d.kowalski|michalowice.pl| |d.kowalski|michalowice.pl
piętro I pok. 110

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych: Daniel Kowalski


 

Zakres obowiązków Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

 1. Do zadań Referatu Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:
 1. bieżące monitorowanie i informowanie Wójta oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej,
 2. prowadzenie bazy danych złożonych projektów,
 3. przygotowanie aplikacji dla wybranych przez Urząd projektów,
 4. planowanie przygotowania niezbędnych dokumentów strategicznych prawidłowej absorpcji środków pomocowych.
 5. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektów.
 6. prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 7. przygotowywanie okresowych i bieżących informacji o programach wspólnotowych,
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz udział w pracach organów realizujących zadania w zakresie potrzeb wspólnotowych,
 9. sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków zewnętrznych oraz prowadzenie bazy danych złożonych projektów,
 10. koordynowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 11. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą umów o dofinansowanie projektów gminnych rekomendowanych do dofinansowania,
 12. uczestnictwo w gminnych zespołach projektowych,
 13. przygotowanie opinii w sprawach opracowań dokumentów strategicznych gminy Michałowice,
 14. bieżący monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Data publikacji: 15.07.2009
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:34
Wyświetleń: 1414
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż