Urząd Gminy Michałowice
873

Stanowisko do spraw Funduszy Zewnętrznych - FZ

Stanowisko do spraw Funduszy Zewnętrznych - Daniel Kowalski

tel: (22) 350-91-74
d.kowalski@michalowice.pl
piętro I pok. 126

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków stanowiska ds. Funduszy Zewnętrznych

 1. bieżące monitorowanie i informowanie Wójta oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej,
 2. prowadzenie bazy danych złożonych projektów,
 3. przygotowanie aplikacji dla wybranych przez Urząd projektów,
 4. planowanie przygotowania niezbędnych  dokumentów  strategicznych prawidłowej absorpcji środków pomocowych.
 5. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektów.
 6. prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 7. przygotowywanie okresowych i bieżących informacji o programach wspólnotowych,
 8. współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz udział w pracach organów realizujących zadania w zakresie potrzeb wspólnotowych,
 9. sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków zewnętrznych oraz prowadzenie bazy danych złożonych projektów,
 10. koordynowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 11. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą umów o dofinansowanie projektów gminnych rekomendowanych do dofinansowania,
 12. uczestnictwo w gminnych zespołach projektowych,
 13. przygotowanie opinii w sprawach opracowań dokumentów strategicznych gminy Michałowice,
 14. bieżący monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Data publikacji: 15.07.2009
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2019 11:02
Wyświetleń: 873
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż