Urząd Gminy Michałowice
205

Stanowisko do spraw Kadrowo - Administracyjnych - KA

Stanowisko do spraw Kadrowo Administracyjnych - Dorota Chalimoniuk

tel: (22) 350-91-38
piętro I pok.109

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00


 

Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
  1. dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  3. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  4. przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu,
  5. prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  6. ewidencja czasu pracy pracowników,
 2. prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 3. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
 4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu staży absolwenckich, prac interwencyjnych oraz robót publicznych na terenie Gminy.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2014 19:54
Wyświetleń: 205
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski