Urząd Gminy Michałowice
628

Stanowisko do spraw Kadrowo - Administracyjnych - KA

Stanowisko do spraw Kadrowo Administracyjnych - Dorota Chalimoniuk

tel: (22) 350-91-38
piętro I pok.109

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych

1.      prowadzenie  spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

 1. dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 3. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 4. przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu,
 5. prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 6. ewidencja czasu pracy pracowników,

2.      prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,

3. prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:

 1. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych, 
 2. przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 4. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 5. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 6. przeprowadzanie kwerend archiwalnych, 
 7. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 8. przygotowanie  materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 10. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie  właściwego postępowania z dokumentacją

4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu staży absolwenckich, prac interwencyjnych oraz robót publicznych na terenie Gminy.

 

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 12:15
Wyświetleń: 628
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż