Urząd Gminy Michałowice
507

Stanowisko ds. Architektoniczno-Budowlanych

tel: (22) 350 91 62
pok. 226

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Dorota Bagińska

Zakres obowiązków Stanowiska ds. Architektoniczno-Budowlanych

należy planowanie, organizowanie i realizacja konkursów architektoniczno-budowlanych oraz współpraca przy realizacji obiektów kubaturowych na terenie gminy, w szczególności:

 1. Gromadzenie materiałów niezbędnych do ogłoszenia konkursu wraz z przygotowaniem założeń architektoniczno-budowlanych,
 2. przygotowywanie niezbędnych umów i ogłoszeń dotyczących przeprowadzenia konkursów architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych,
 3. tworzenie i nadzór nad realizacją harmonogramów prowadzonych działań i prac w ramach realizacji konkursów,
 4. analiza i weryfikacja projektów architektonicznych oraz pozostałej dokumentacji budowlanej opracowywanej na zlecenie gminy,
 5. współpraca z referatem IR w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 6. współpraca z referatem IR w zakresie przygotowywania dokumentacji do przetargów i zleceń na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 7. współpraca z referatem IR w zakresie przygotowywania projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 8. uczestniczenie w realizacji procesów wykonawczych, naradach koordynacyjnych, uzgodnieniach, konsultacjach i odbiorach robót budowlanych,
 9. współpraca z referatem FZ w zakresie pozyskiwanie i rozlicznie środków na realizację zadań,
 10. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 11. współpraca z referatem IR w zakresie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w zakresie weryfikacji złożonej dokumentacji i kosztorysu oraz wykonania prac przy obiekcie. 
Data publikacji: 08.06.2020 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2020 17:00
Wyświetleń: 507
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż