Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1649

Referat Informatyki - IT

Referat Informatyki

tel: (22) 350-91-69
admin|michalowice.pl| |admin|michalowice.pl
piętro I pok.128

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Informatyki Marcin Walichnowski


 

Zakres obowiązków Referatu Informatyki

 1. Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:
 1. administracja sieci teleinformatycznej Urzędu oraz sieci gminy Michałowice,
 2. administracja infrastrukturą serwerową (utrzymanie serwerowni) Urzędu,
 3. utrzymanie techniczne stron internetowych oraz poczty elektronicznej Urzędu,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego poprzez:
  1. wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
  2. ochronę antywirusową,
  3. zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych i informacji,
  4. zarządzanie aktualizacjami oprogramowania,
 5. analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do dokumentacji przetargowej,
 6. prowadzenie imiennego wykazu stanowisk pracy, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 7. prowadzenie podstawowych szkoleń stanowiskowych pracowników Urzędu w zakresie informatyki,
 8. prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym nad monitoringiem wizyjnym na terenie Gminy,
 9. koordynacja działań urzędu z zakresu informatyki,
 10. przygotowanie od strony technicznej nagłośnienia i wideorealizacji sesji i komisji Rady Gminy oraz zebrań i spotkań organizowanych w urzędzie przez komórki organizacyjne,
 11. wsparcie komórek organizacyjnych w zakresie obróbki i montażu materiałów filmowych i dźwiękowych,
 12. utrzymanie oprogramowania narzędziowego opracowanego przez Referat Informatyki na potrzeby urzędu Gminy.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2022 19:37
Wyświetleń: 1649
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski