Urząd Gminy Michałowice
299

Stanowisko do spraw Kancelaryjnych - SK

Stanowisko do spraw Kancelaryjnych - Magdalena Zielińska, Beata Podbielska

tel: (22) 350-91-91
fax: (22) 350-91-01
sekretariat@michalowice.pl
parter - sala obsługi interesantów

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kancelaryjnych

  1. obsługa kancelaryjna Wójta i Zastępcy Wójta,
  2. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji oraz przesyłek,
  3. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
  4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
  5. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
  6. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
  7. prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta,
  8. prenumerowanie dzienników urzędowych i prasy,
  9. wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie obwieszczeń i wezwań przesyłanych do Urzędu przez sądy, organy podatkowe i inne instytucje państwowe i samorządowe,
  10. informowanie interesantów o właściwości rzeczowej, organów Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2014 19:54
Wyświetleń: 299
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski