Urząd Gminy Michałowice
191

Stanowisko ds. Komunikacji i Partycypacji Społecznej - PS

Stanowisko ds. Komunikacji i Partycypacji Społecznej

tel: (22) 350-91-91 wewn. 297
parter pok. 6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Cyrny Wiktor


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Komunikacji i Partycypacji Społecznej

  1. prowadzenie spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Gminy Michałowice,
  2. podejmowanie działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Michałowice,
  3. kreowanie narzędzi usprawniających procesy komunikacji społecznej w Gminie,
  4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu rozszerzenia działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców,
  5. budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z lokalnymi społecznościami i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności,
  6. redagowanie komunikatów, notatek, raportów, zawiadomień, zapytań, sprawozdań i innych krótkich publikacji związanych z działalnością gminy oraz ich dystrybucja,
  7. wdrażanie metod partycypacji społecznej w gminie,
  8. identyfikacja obszarów działalności gminy wymagających konsultacji społecznych,
  9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizowania procesu konsultacji społecznych w gminie.
Data publikacji: 26.02.2020 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2020 10:14
Wyświetleń: 191
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki