Urząd Gminy Michałowice
1360

Referat Promocji i Polityki Informacyjnej - PR

Referat Promocji i Polityki Informacyjnej - Katarzyna Stygińska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 15
parter pok. 5,6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres zadań Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej

  1. opracowanie założeń strategii promocji Gminy,
  2. opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu,
  3. bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy,
  4. współpraca  ze środkami masowego przekazu  w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy,
  5. kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie  Informacyjnym Gminy Michałowice, na stronach internetowych  Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi,
  6. udział w imprezach promujących Gminę. 
Data publikacji: 25.05.2010
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2019 14:31
Wyświetleń: 1360
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski