Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1758

Referat Promocji i Polityki Informacyjnej - PR

Referat Promocji i Polityki Informacyjnej - Katarzyna Stygińska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 15
parter pok. 5,6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres zadań Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej

 1. Do zadań Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej należy w szczególności:
  1. opracowanie założeń strategii promocji Gminy, opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu,
  2. bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy,
  3. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy,
  4. kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice, na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  5. udział w imprezach promujących Gminę,
  6. redakcja strony internetowej Urzędu,
  7. komunikacja z mieszkańcami w mediach społecznościowych,
  8. prowadzenie spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Gminy,
  9. podejmowanie działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku Gminy,
  10. kreowanie narzędzi usprawniających procesy komunikacji społecznej w Gminie,
  11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu rozszerzenia działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców,
  12. budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z lokalnymi społecznościami i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności,
  13. redagowanie komunikatów, notatek, raportów, zawiadomień, zapytań, sprawozdań i innych krótkich publikacji związanych z działalnością Gminy oraz ich dystrybucja,
  14. wdrażanie metod partycypacji społecznej w Gminie,
  15. identyfikacja obszarów działalności gminy wymagających konsultacji społecznych,
  16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizowania procesu konsultacji społecznych w Gminie,
  17. koordynacja i prowadzenie Budżetu Obywatelskiego,
  18. współpraca z Młodzieżową Radą Gminy i jej opiekunem.
Data publikacji: 25.05.2010
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 17:05
Wyświetleń: 1758
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż