Urząd Gminy Michałowice
183

Stanowisko ds. sportu - SP

Stanowisko ds. sportu

tel: (22) 350-91-91 wewn. 293
parter pok. 6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Marta Ostaszewska


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Sportu

 1. koordynacja działalności sportowej w gminie,
 2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
 3. przygotowanie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez gminę,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 5. współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy w zakresie współorganizowania imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 6. współpraca z sołtysami oraz przewodniczącymi zarządów osiedli w zakresie organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców jednostek pomocniczych,
 7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych,
 8. przygotowywanie projektów wydatków do planu budżetu, związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych,
 9. opracowywanie sprawozdań z realizacji wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych,
 10. współpraca z komórkami urzędu w zakresie wyposażenia w urządzenia sportowe i rekreacyjne terenów stref rekreacji,
 11. przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłaszania konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 12. przygotowywanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów umów z wykonawcami w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 13. organizacja i koordynacja działalności obiektów sportowych gminy we współpracy z dyrektorami szkół i z właściwymi komórkami urzędu gminy,
 14. prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych zgodnie z przepisami wewnętrznymi zarządzonymi przez Wójta Gminy.
Data publikacji: 26.02.2020 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2020 09:55
Wyświetleń: 183
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki