Urząd Gminy Michałowice
200

Wieloosobowe stanowisko ds. Urbanistyczno-Architektonicznego

 


Zakres zadań Wieloosobowego stanowiska ds. Urbanistyczno-Architektonicznego

 1. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Urbanistyczno-Architektonicznego należy realizacja zadań własnych gminy z zakresu ładu przestrzennego przestrzennego w szczególności:
  1. planowanie, organizowanie i realizacja konkursów architektoniczno-budowlanych;
  2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  3. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju
 2. Stanowisko prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej stanowiska, w tym:
  1. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.
Data publikacji: 24.03.2022 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2022 13:09
Wyświetleń: 200
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż