Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
3241

Wójt - W

Małgorzata Pachecka - Wójt Gminy Michałowice

interesantów przyjmuje w środy w godzinach:
10:00-12:00
13:00-15:00
Zapisy w sekretariacie II piętro pok. 212
tel.: 22 350 91 50

Sekretariat Wójta

tel: (22) 350-91-50
sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

piętro II pok. 212

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres zadań Wójta

 1. Do zakresu zadań Wójta jako Kierownika Urzędu należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
 2. składanie Radzie okresowych sprawozdań,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 11. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
  1. Stanowiskiem ds. Obronności i Obrony Cywilnej,
  2. Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej,
  3. Audytorem Wewnętrznym,
  4. Stanowiskiem Radcy Prawnego,
  5. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  6. Referatem Gospodarki Komunalnej,
  7. Referatem Inwestycji i Remontów,
  8. Referatem Zamówień Publicznych,
  9. Referatem Rozwoju Gminy.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2022 09:06
Wyświetleń: 3241
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż