Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
313

Z-ca Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Urzędu Gminy - BU

 


 

Zakres obowiązków Z-cy Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Urzędu Gminy

 1. Do zadań Z-cy Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Urzędu Gminy należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości Urzędu,
  2. prowadzenie rachunkowości Urzędu,
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  6. przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych Urzędu jako jednostki budżetowej.
Data publikacji: 24.03.2022 16:44
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:49
Wyświetleń: 313
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż