Urząd Gminy Michałowice
1600

Zastępca Wójta - Z

Anna Fabisiak

Sekretariat Wójta

tel: (22) 350-91-50
sekretariat@michalowice.pl

piętro II pok. 212

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków zastępcy Wójta

wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

 1. zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
 2. aprobuje, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu gospodarki komunalnej,
  inwestycji i remontów, geodezji i rolnictwa, zamówień publicznych, ochrony środowiska,
 3. składa, w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenie woli
  w zakresie zarządu mieniem,
 4. koordynuje prace związane z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
 5. współpracuje ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań
  inwestycyjnych, remontowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 6. w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi sprawy
  z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną
  i gazową, gospodarka wodno- ściekowa),
 7. wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta,
 8. pełni bezpośredni nadzór nad:
  a) Referatem Gospodarki Komunalnej,
  b) Referatem Inwestycji i Remontów,
  c) Referatem Zamówień Publicznych, d) Referatem Geodezji i Rolnictwa,
  d) Referatem Geodezji i Rolnictwa,
  e) Stanowiskiem ds. Architektoniczno-Budowlanych,
  f) zastępuje sekretarza gminy w razie jego nieobecności.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2021 10:32
Wyświetleń: 1600
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż