Urząd Gminy Michałowice
1452

Zastępca Wójta - Z

Zakres obowiązków zastępcy Wójta

wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

 1. zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
 2. aprobuje, podpisuje  dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji i remontów, geodezji i rolnictwa, zamówień publicznych, ochrony środowiska.
 3. składa, w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta,  oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem,
 4. koordynuje prace związane z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
 5. współpracuje ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i gospodarki komunalnej,
 6. w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi sprawy z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych  budynków (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gazową, gospodarka wodno- ściekowa),
 1. wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
 2. pełni bezpośredni nadzór nad:
 1. Referatem Gospodarki Komunalnej,
 2. Referatem Inwestycji i Remontów,
 3. Referatem Zamówień Publicznych,
 4. Referatem Geodezji i Rolnictwa,
 5. Referatem Ochrony Środowiska.

9) zastępuje sekretarza gminy w razie jego nieobecności.

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2021 21:43
Wyświetleń: 1452
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski