Urząd Gminy Michałowice
880

Zastępca Wójta - Z

Zastępca Wójta - Jerzy Sierak

Czynne:

interesantów przyjmuje w poniedziałki w godzinach:
10:00-12:00
13:00-16:30
Zapisy w sekretariacie II piętro pok. 212
tel.: 22 350 91 50

Sekretariat Wójta

piętro II pok. 212

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00


 

Zakres obowiązków zastępcy Wójta

Wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

 

 1. zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
 2. aprobuje, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji i remontów.
 3. składa, w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem,
 4. koordynuje prace związane z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
 5. współpracuje ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i gospodarki komunalnej,
 6. w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi sprawy z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gazową, gospodarka wodno- ściekowa),
 7. wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
 8. pełni bezpośredni nadzór nad:
  1. Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  2. Referatem Inwestycji i Remontów,
  3. Referatem Funduszy Zewnętrznych,
  4. Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2018 15:25
Wyświetleń: 880
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski