Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
2040

Zastępca Wójta - Z

Anna Fabisiak

Sekretariat Wójta

tel: (22) 350-91-50
sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

piętro II pok. 212

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków zastępcy Wójta

 1. Zastępca Wójta wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:
 1. zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
 2. aprobuje, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu spraw referatów, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór,
 3. składa w imieniu gminy, z upoważnienia wójta gminy, oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem,
 4. współpracuje ze skarbnikiem gminy w przygotowaniu i realizacji budżetu gminy w zakresie działalności referatów, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór,
 5. nadzoruje przygotowywanie strategii rozwoju Gminy i jej aktualizacji,
 6. wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta,
 7. pełni bezpośredni nadzór nad:
  1. Referatem Geodezji i Rolnictwa,
  2. Referatem Planowania Przestrzennego,
  3. Wieloosobowym stanowiskiem ds. Urbanistyczno-Architektonicznych,
  4. Referatem Promocji i Polityki Informacyjnej,
  5. Referatem Funduszy Zewnętrznych,
  6. Referatem Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2022 09:02
Wyświetleń: 2040
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż