Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2024

Informacja o otwarciu lokali wyborczych

Informacja Urzędnika Wyborczego

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów

Obwodowe Komisje Wyborcze w Michałowicach

Informacja Komisarza Wyborczego o uzupełnieniu składów OKW oraz ewentualnym losowaniu członków OKW

Obwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW

Dopisywanie do Centralnego Rejestru Wyborców

Informacja o dopisywaniu do Centralnego Rejestru Wyborców

Informujemy, że osoby, które stale zamieszkują na obszarze Gminy Michałowice bez zameldowania na pobyt stały, zgodnie z art. 19 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. 2023, poz. 2408), do dnia 4 czerwca br. do Urzędu Gminy Michałowice mogą złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie Michałowice.

Termin ten wynika z art. 20 Kodeksu Wyborczego, w którym mowa o tym, że decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania na terenie gminy. W związku z powyższym, wraz z wnioskiem prosimy o dostarczenie do urzędu co najmniej 2 dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania na terenie gminy.

 

 Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania

  1. oświadczenie właściciela lokalu
  2. umowa najmu/użyczenia lokalu,
  3. jeśli  podatki płacone są w US w Pruszkowie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli  PIT złożony został przez internet), adres zamieszkania wskazany w pit, teren gminy Michałowice
  4. rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na  dane wnioskodawcy i adres lokalu na terenie gminy,
  5. umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z  wnioskodawcą i zawierająca adres lokalu terenie gminy,
  6. umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający  dane wnioskodawcy oraz adres lokalu na terenie gminy.

Osoby, które złożą wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców po dniu 4 czerwca br., mogą nie zostać ujęte w spisie wyborców.

Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Michałowice w pokoju Nr 107 (I piętro) do dnia 10 maja 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy lub osoby z upoważnienia pełnomocnika wyborczego.

Zgłoszenia Wyborców, którzy indywidualnie chcieliby dokonać zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 16 maja 2024 r. w pokoju Nr 107
(I piętro), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo członkostwa mają kandydaci zgłoszeni przez Komitety Wyborcze.

Data publikacji: 10.04.2024 10:03
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2024 16:53
Wyświetleń: 1368
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż