Urząd Gminy Michałowice

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 podstron zawierających "dotacje"
1 Budżet Gminy Michałowice na rok 2003
Ustalono :  Dochody budżetu gminy Michałowice ogółem w wysokości 34 353 049 zł (załącznik nr 1 (PDF 14KB))  Wydatki budżetu gminy Michałowice
2 Uchwała XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.
3 Uchwała Nr XVII/105/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008.
4 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008
5 Uchwała Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009.
6 Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2007.
7 Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
9 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
10 Projekt uchwały budżetowej
 Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Michałowice Nr     /      / z dnia _____________ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
11 Projekt uchwały budżetowej na rok 2014
projekt Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Michałowice Nr z dnia   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca
12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 z dnia 21 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
13 Projekt uchwały budżetowej oraz opinia RIO do projektu uchwały budżetowej
Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Michałowice Nr     /      / z dnia ______________   Na podstawie art. 18 ust. 2
14 Uchwała Nr XXXIV/305/2013
Uchwała Budżetowa na rok 2014