Urząd Gminy Michałowice

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 86 podstron zawierających "dotacje"
1 Budżet Gminy Michałowice na rok 2003
Ustalono :  Dochody budżetu gminy Michałowice ogółem w wysokości 34 353 049 zł (załącznik nr 1 (PDF 14KB))  Wydatki budżetu gminy Michałowice
2 Uchwała XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.
3 Uchwała Nr XVII/105/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008.
4 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008
5 Uchwała Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009.
6 Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2007.
7 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009
8 Uchwała Nr XVIII/ 125 /04 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok.
9 Uchwała Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.
10 Uchwała Nr XXXVII/322/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
11 Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli Urzędu Gminy Michałowice przeprowadzonej w okresie od 7 lutego do 17 marca 2006r.
Warszawa, dnia 10kwietnia 2006   NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57,00-950 Warszawa tel. 444 - 57 - 72 fax 444 - 57 -
12 Stanowisko Nr 5/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003r.
w sprawie przyjęcia wytycznych do projektu budżetu Gminy Michałowice na 2004 r.
13 Stanowisko Nr 1/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego reformującej "janosikowe" i idei zmian w niej zawartych.
14 Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
15 Uchwała Nr XLIII/389/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
16 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
17 Projekt uchwały
w sprawie u uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok
18 Projekt uchwały
w sprawie u uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok
19 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
20 Uchwała Nr XXVII/232/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.
w sprawie: programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi.