Urząd Gminy Michałowice

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 86 podstron zawierających "dotacje"
41 Uchwała Nr XXXVII/257/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010r.
42 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2010r.
43 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2014 rok
44 Zarządzenie nr 182/11 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
45 Uchwała Nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok
46 Projekt uchwały
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
47 Uchwała Nr XXXVII/336/2005Rady Gminy Michałowicez dnia 14 grudnia 2005
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r.
48 Zarządzenie nr 209/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
49 Protokół nr III
z obrad III sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
50 Protokół Nr VI
Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2007-02-28
51 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2011.
52 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2011.
53 Protokół nr XII
z obrad XII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 16 grudnia 2015 roku
54 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r
55 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 16.02.2013r. do 15.04.2013r
56 Protokół nr XXVI
Z obrad XXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-01-28
57 Protokół nr XVII
Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2008-01-31
58 Protokół nr XXIV
Z obrad XXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.12.27
59 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 17.03.2010r. do 14.05.2010r.
60 Protokół nr XXXIV
Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.12.19