Urząd Gminy Michałowice

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 86 podstron zawierających "dotacje"
21 Projekt uchwały budżetowej
 Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Michałowice Nr     /      / z dnia _____________ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
22 Projekt uchwały budżetowej na rok 2014
projekt Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Michałowice Nr z dnia   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca
23 Projekt uchwały budżetowej na rok 2014
projekt Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Michałowice Nr z dnia   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca
24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 z dnia 21 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
25 Projekt uchwały budżetowej
Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Michałowice Nr     /      / z dnia ______________   Na podstawie art. 18 ust. 2
26 Projekt uchwały budżetowej oraz opinia RIO do projektu uchwały budżetowej
Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Michałowice Nr     /      / z dnia ______________   Na podstawie art. 18 ust. 2
27 Uchwała Nr XXXIV/305/2013
Uchwała Budżetowa na rok 2014
29 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019 (oferty składane do 14 marca 2019 r.)
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
30 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2012 ROK
31 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2011r.
32 Uchwała Nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2008r.
33 Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2007 r.
34 Uchwała Nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2009r.
35 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2009r
36 Uchwała Nr XLVII/329/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2011r.
37 Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2012r.
38 Uchwała Nr XXI/203/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2013r.
39 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2013r.
40 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2012r.