Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 53 podstron zawierających "planowanie przestrzenne"
1 Obwieszczenie WUA.6722.1.2024
W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla Zielonej Willi w Komorowie zainteresowani mogą składać wnioski do ww.
2 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las – część A
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś
3 Obwieszczenie WUA.6720.1.2024
W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego gminy Michałowice zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentu. Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać
4 OBWIESZCZENIE - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska" Termin wyłożenia: 20.12.2023 - 10.01.2024 Termin dyskusji publicznej: 09.01.2024 godz.
5 OBWIESZCZENIE - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska"
Zawiadamia się o wyłożeniu publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska" Termin wyłożenia: 02.08-20.09.2023 Termin dyskusji publicznej: 12.09.2023 godz.
6 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej oraz obszarów "Aleja Kasztanowa" - część C i część D
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych dla obszaru zbiornika retencyjnego oraz obszarów "Aleja Kasztanowa" - część C i część D Termin
7 Obwieszczenie WUA.6722.5.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie ulic: Stara Droga, Polna i Rumiankowa zainteresowani mogą
8 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Dębowa"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Dębowa" Termin wyłożenia: 13.09-04.10.2023 Termin dyskusji publicznej: 03.10.2023 godz.
9 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do wglądu projektu planu miejscowego gminy Michałowice dla działki nr ewid. 677/7 na terenie obrębu ewidencyjnego Michałowice-Osiedle (obecnie działek nr ewid. 677/32 i 677/33)
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego gminy Michałowice dla działki nr ewid. 677/7 na terenie obrębu ewidencyjnego Michałowice-Osiedle (obecnie
10 OBWIESZCZENIE - Ponowne wyłożenie do wglądu projektu planu miejscowego gminy Michałowice obszaru „Słoneczna” na terenie obrębu ewidencyjnego Reguły
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego gminy Michałowice obszaru „Słoneczna” na terenie obrębu ewidencyjnego Reguły Termin wyłożenia:
11 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego tzw. obszaru „Wiejska"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego tzw. obszaru „Wiejska" Termin wyłożenia: 14.12.2022-05.01.2023 Termin dyskusji publicznej: 15.12.2022
12 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska" Termin wyłożenia: 02-23.12.2022 Termin dyskusji publicznej: 05.12.2022 godz.
13 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do wglądu projektu planu miejscowego obszaru Szczęśliwa
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru Szczęśliwa Termin wyłożenia: 06.02-03.03.2023 Termin dyskusji publicznej: 27.02.2023 godz.
14 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do wglądu projektu planu miejscowego obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły
Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego
15 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych obszarów „Słoneczna” i „Wacława"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych obszarów „Słoneczna” i „Wacława" Termin wyłożenia: 14.11-05.12.2022 Termin dyskusji publicznej
16 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru Al. Kasztanowa - cz. A
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru Al. Kasztanowa - cz. A (tzw. Agricola) Termin wyłożenia: 05-26.09.2022 Termin dyskusji publicznej:
17 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Ostoja”
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru "Ostoja" Termin wyłożenia: 21.09-14.10.2022 Termin dyskusji publicznej: 11.10.2022 godz.
18 Obwieszczenie WUA.6722.2.2023, WUA.6722.3.2023, WUA.6722.4.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice: Cmentarz w Pęcicach, ,,Sołtysówka" oraz ,,Żwirki
19 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do wglądu projektów planów miejscowych: Graniczna, Pruszkowska cz. 2, Pruszkowska cz. 3
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Graniczna, Pruszkowska cz. 2, Pruszkowska cz. 3 Termin wyłożenia: 01.02-03.03.2023 Termin dyskusji
20 Obwieszczenie WUA.6720.5.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla fragmentów miejscowości Suchy Las, Sokołów,