Urząd Gminy Michałowice

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 podstron zawierających ""
1 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Regulska" Termin wyłożenia: 02-23.12.2022 Termin dyskusji publicznej: 05.12.2022 godz.
2 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych obszarów „Słoneczna” i „Wacława"
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych obszarów „Słoneczna” i „Wacława" Termin wyłożenia: 14.11-05.12.2022 Termin dyskusji publicznej
3 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru „Ostoja”
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru "Ostoja" Termin wyłożenia: 21.09-14.10.2022 Termin dyskusji publicznej: 11.10.2022 godz.
4 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru Al. Kasztanowa - cz. A
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru Al. Kasztanowa - cz. A (tzw. Agricola) Termin wyłożenia: 05-26.09.2022 Termin dyskusji publicznej:
5 OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, Centrum - Reguły (zmiana)
Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, obszaru tzw. Centrum - Reguły (zmiana). Termin wyłożenia: 25.07-19.08.2022 Termin
6 PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2020
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
7 PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ i PRZESTRZENNEJ NA 2020 ROK
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. w zakresie inwestycji i remontów oraz stopnia zaawansowania
8 PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI NA 2020 r.
Rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych. Rozpatrywanie wpływających do rady wniosków i petycji. Przygotowywanie
9 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 r.
​ Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
10 PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2020 ROK
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r oraz stopnia zaawansowania realizacji programów