Urząd Gminy Michałowice
14.08.2019 15:45

Petycja z dnia 02.07.2019

Data złożenia petycji: 02.07.2019

Przedmiot petycji:

- zmiany MPZP Gminy Michałowice dla obszaru „Bugaj” i obszaru „Polna” w Komorowie Wsi,
- przystąpienia do opracowania projektu rewitalizacji i zagospodarowania Zalewu Komorowskiego oraz jego otoczenia przy założeniu zapewnienia swobodnego dojazdu do zalewu od strony południowej na przedłużeniu ul. Bugaj i parkingu,
- wyznaczenia dla wszystkich MPZP sąsiadujących z doliną Utraty nieprzekraczalnej granicy zabudowy uwzględniającej w całości tereny szczególnego zagrożenia powodzią,
-wytyczenia i realizacji wzdłuż tej granicy ścieżki rowerowej i spacerowej od Zalewu Komorowskiego do projektowanej trasy Paszkowianki. 

 

Podmiot wnoszący petycję:

brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 3 miesięcy od daty złożenia petycji;

Zasięgane opinie: -

Załączniki

Data publikacji: 14.08.2019 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019 12:37
Wyświetleń: 46
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek