Urząd Gminy Michałowice
19.04.2017 12:09

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok

Załączniki

Data publikacji: 19.04.2017 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21