Urząd Gminy Michałowice
04.05.2017 09:09

Informacja pokontrolna 1/RPMA.06.02.00-14-060/14

Informacja pokontrolna

Maiowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa

Ml. |22) 542 2000, fax (22) 698 31 44

e-mail: mjwpu@ma;owia.eu, www.mazowla.eu

www.fundusicdlamaiowsia.eu

 

Informacja pokontrolna 1/RPMA.06.02.00-14-060/14

 

1. Numer kontroli: 1

 

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art 26 ust. I pM 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pfct 5 oraz 35e ust- 2 ustawy i dn

- § 3 p«t.7 ht. a) i 0) Porozumienia w sprawie Realizacji Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013,

 

- Wytyczne Instytut)! Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007 - 2013,

- § 17 umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.02.fXM4-060/14

 

3. Tryb kontroli: planowa - kontrola trwałości projektu.

 

4. Termin kontroli: 12 kwietnia 2017 r.

 

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Joanna Spotan • Kierownik Zespołu Kontrolującego.

- Marta Kulbicka - Członek Zespołu Kontrolującego.

 

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Michałowice.

 

8. Adres jednostki kontrolowanej: Aleja Powstańców Warszawy 1,05-816 Reguły.

 

9. Miejsce kontroli:

Urząd Gminy Michałowice; Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Reguły.

 

10. Jednostkę, kontrolowaną reprezentował:

- Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice

 

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Joanna Ulanowska - Inspektor ds. Inwestycji

- Daniel Kowalski - Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych

 

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- Priorytet Vi   Wykorzystane walorów naturalnych i kulturowych Ola rozwoju turystyki i rekreacji.

- Działanie 6.2 - Turystyka.

- Projekt o nazwie .Utworzenie kompleksowej oferty turystycznej w gminie Michałowice"

- Umowa o dofinansowanie nr RPMA.06.02 00-14-060/14 i dnia 24.03.2O1S r. zmieniona aneksem nr RPMA.06.02 00-14-060/14-01 z 18.06.201S r., aneksem nr RPMA.06.02.00-14-060/14-02 t 19.08.2015, aneksem nr RPMA.06.02.00-14-060/14-03 i 25.09.2015., aneksem nr RPMA.06.02.00-14-060/14-04 z 15.01.2016 r.

Załączniki

Data publikacji: 04.05.2017 09:09
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2017 09:24
Wyświetleń: 105
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż