Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.04.2013 11:35

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

projekt

Uchwała Nr … / … / 2013     

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………..…….. 2013r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

1.      Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 638/15, 676/8, oraz działkę ew. nr 675/2, położone w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jeżynowa”. Przebieg ulicy „Jeżynowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 1072, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jagodowa”. Przebieg ulicy „Jagodowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 702/1, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Borówkowa”. Przebieg ulicy „Borówkowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.      Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 1119/3 oraz działkę ew. nr 503/9, położone w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Cynamonowa”. Przebieg ulicy „Cynamonowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5.      Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 906/2, 550, oraz działkę ew. nr 544/2, położone w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Poprzeczna”. Przebieg ulicy „Poprzecznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 221/4, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Letnia”. Przebieg ulicy „Letniej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 292/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Morelowa”. Przebieg ulicy „Morelowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 1081, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Brzoskwiniowa”. Przebieg ulicy „Brzoskwiniowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 270/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Śliwkowa”. Przebieg ulicy „Śliwkowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

   Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 24.04.2013 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Renata Suliga